Edcamp Spel och lärande

Den 7 maj anordnas en Edcamp i Stockholm kring temat spelifierat lärande. Gamification (spelifiering) innebär att låna faktorer, element och tänk från spelvärlden och applicera på aktiviteter, situationer och system som inte traditionellt sätt räknas som spel t ex skolan, lärande och bedömning.

Mot inbjudan!