Edcamp Visol Sundsvall

Årets deltagare i Visol träffas för en Edcamp tillsammans med deltagare från tidigare läsår. Tillsammans samtalar vi om möjligheter, svårigheter och hur man kan arbeta vidare i åk 2 och 3 med ”Att skriva sig till läsning”.

Tisdagen den 19 maj kl. 14.00

Plats: Net21-salen på Åkersviksskolan

#visol