Edcamp Sverige

Edcamp Sverige är ett högst informellt nätverk av personer intresserade av Edcamp. Det finns inga kommersiella intressen bakom, ingen huvudman eller bindningar till något särskilt fackförbund. Var och en som önskar bidra kan göra det. Sidan Edcamp.se förvaltas ideellt av Jonas Bäckelin och startades av Magnus Blixt, Anna Kaya och Per Falk våren 2012.

Förutsättningar för att bli en del av det högst informellt hållna Edcamp Sverige:

  • arrangemanget ska vara öppet för alla lärare (begränsat deltagarantal i lokalens storlek och sista-anmälan är förstås OK, men lika självklart ska inte ev förbundstillhörighet, huvudmannaskap, utbildning, skolform, etnisk tillhörighet eller liknande hindra eller vara förutsättning för deltagande). Det får gärna även vara öppet för andra än lärare.
  • arrangemanget ska inte innebära någon särskild deltagaravgift (självklart kan man ta betalt för förtäring, men själva deltagandet ska inte innebära annan kostnad än egen resa och egen tid).
  • att man som arrangör delar en demokratisk idé samt visionen av att skolan är viktig samt att lärare lär med och av varandra.

6 reaktion på “Edcamp Sverige

  1. Finns det någon mailingslista eller nyhetsbrev som gör det lättare att få reda på när nästa Edcamp är?
    Vill ju inte missa det som händer framöver.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *