Edcamp Tyresö ht15

Tid och plats: Tisdag 27/10, v.44. Kunskapsskolan Tyresö

Öppet och gratis för alla verksamma i skolan

Längst fram i rummet finns en whiteboard där du eller någon annan skriver upp vad du vill att samtalet ska handla om. En frågeställning, ett dilemma eller ett tema. Rummet organiseras genom att varje bord tilldelas ett ämne, och du sätter dig där du tycker att det verkar mest intressant.

Om du inte tycker att diskussionen handlar om det du förväntade dig finns två alternativ. Antingen påverkar du genom att föra in samtalet på den väg du önskar eller byter bord. Idén är att diskussionen blir vad vi gör den till.

I samband med EDcamp-diskussionerna kommer vi också att ha en pub till självkostnadspris.

Anmälan och info: http://kunskapsskolanteachmeet.weebly.com/om.html

På förmiddagen:

Teachmeet! Också det öppet för var och en.

Idén med ett teachmeet är att lärare är både deltagare och genomförare. Ett teachmeet är ett möte som organiseras av lärare, för lärare. Utgångspunkten är att kollegial fortbildning är kraftfull och engagerande. Det är en kostnadsfri konferens som ska väcka nya tankar, ge nya uppslag och leda till utveckling. Lärare kommer att bidra med konkreta exempel från deras egen vardag. Du kan välja att vara åhörare eller talare. Anmälningsformulär hittar du här.

Varje anförande får vara max tio minuter och kan handla om ett spännande arbete du gjort med eleverna, hur de reagerade på en intressant och tankeväckande uppgift, dina tankar kring undervisning etc. Eller varför inte tala om ett särskilt intressant PH-samtal eller hur du levandegjort nyhetsbearbetningen? Eller ja, vad som helst som har med undervisning och lärande att göra! Förhoppningen är att vi går från mötet fyllda med energi.

Självklart kommer vi att sända alla anföranden live på vår Bambuser-kanal: http://www.bambuser.com/kunskapsskolan