Edcamp Processledning 29/4

Edcamp Processledning den 29/4. Det är flera processledare, förstelärare, rektorer och IKT-pedagoger som önskat träffas och utbyta idéer kring förändringsarbete, processledning och modeller/metoder för t ex utvecklingsarbete när skolan digitaliseras – så låt oss ses på ett Edcamp!

Jag tänker mig en mindre träff (30-40 pers) men med korta presentationer, möjlighet för test och sedvanliga Edcampdiskussioner. Nedan finns några rubriker som jag skulle vilja lyfta, men vi låter som vanligt deltagarna styra innehållet.

2015-03-09 10.46.06

Anmäl dig här!